Miškotvarkos projektai

Pagal Jūsų pageidavimus galime sudaryti privataus miško vidinės miškotvarkos projektą. Vidinės miškotvarkos projektą privačioms miško valdoms ar jų grupėms rengiame, kai šių valdų nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o miško valdos vietoje pažymėtos aiškiomis ribinėmis linijomis. (aiški ribinė linija – miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės).

Jei neturite parengtų aiškių ribinių linijų mes Jums padėsime sutvarkyti reikalingus dokumentus kurie yra reikalingi paruošti miškotvarkos projektui.

Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro šios dalys:

 1. Titulinis lapas.
 2. Valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais.
 3. Valdos miškų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis).
 4. Miško kirtimų dalis (pagrindinių kirtimų norma, išdėstyta projekto galiojimo laikotarpiui ir pažymėta medynų plane; ugdytinų medynų sąrašas).
 5. Miško atkūrimo dalis (želdintiniems sklypams suprojektuojami visi geriausiai augavietės sąlygas atitinkantys miško atkūrimo būdai, mišrinimo schemos ir tikslinės medžių rūšys).
 6. Privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai.

Esant reikalui privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projekto turinys gali būti praplėstas.

Vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja dvidešimt metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – dešimt metų.

Turintiems miško valdos plotą kuris neviršija 3 ha, pagal supaprastintą tvarką, ūkininkauti miško valdoje galima ir nerengiant miškotvarkos projekto. Tokiu atveju, reikalingi dokumentai.

Miško projektas:

 1. Biržės atrėžimo brėžinys 1:10 000;
 2. Taškavimo lapas;
 3. Želdinimo projektas;
 4. Įvertinimo aktas.

Projekto galiojimo trukmė – 10 metų. Projektas gali būti rengiamas vienai miško valdai ar jų grupei.

Užsakant miškotvarkos projektą Jūs turite turėti šiuos dokumentus:

 1. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre.
 2. Žemės sklypo planą.
 3. Asmens dokumentą.

Supažindinsime Jus  su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančiomis miškų tvarkymo schemomis, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis.

Miškotvarkos projekto rengimui naudojame naujausias technologijos, esame patyrę specialistai.

Teikiame  miškotvarkos projekto, profesionalios pagalbos ar patarimo ūkininkaujant nuosavame miške konsultacijas.

Projektus sudarome vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161),  Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006, Nr. 95-3741), Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117) ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos projektų rengimą, taip pat padėsime nustatyti privataus miško savininko teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.

Susisiekite su mumis telefonu +370 673 33333 ir pateiksime geriausią pasiūlymą.